Disclaimer

Declarația Disclaimer

Conținutul disponibil de pe acest site este pentru divertisment general, și doar interesul și nu garantăm acuratețea sau completitudinea. Este responsabilitatea dumneavoastră să judece corectitudinea sau completitudinea conținutului înainte de bazându-se pe el în nici un fel. Utilizarea de către dvs. a conținutului (în orice scop) este pe propriul risc. Adresa de e-mail pentru a trimite plângeri cu privire la orice conținut de pe site-ul web este info@rwanda-direct.com.

Noi exclude orice obligatie de orice fel (inclusiv neglijență) cu privire la orice informație terțe părți sau alte materiale puse la dispoziție pe, sau care pot fi accesate folosind, acest site.

Sunteti singurul responsabil pentru evaluarea oricăror servicii oferite de terti prin intermediul acestui website sau de pe Internet. Nu va fi o parte sau în nici un fel responsabil pentru orice tranzacții între dumneavoastră și terți. Orice informații personale pe care dorește să divulge terților este pe propriul risc.