RWANDA DIRECT

Pagtatatuwa

Disclaimer pahayag

Ang nilalaman na magagamit sa website na ito ay para sa pangkalahatang entertainment at interes lamang at hindi namin ginagarantiyahan o ginagarantiyahan ang katumpakan nito o pagkakumpleto. Ito ay iyong responsibilidad upang hatulan ang katumpakan o pagiging kumpleto ng nilalaman bago umasa sa ito sa anumang paraan. Ang iyong paggamit ng nilalaman (para sa anumang layunin) ay nasa iyong nag-iisang panganib. Ang e-mail address para sa pagpapadala ng mga reklamo tungkol sa anumang nilalaman sa Website ay info@rwanda-direct.com.

Namin isinasama ang lahat ng pananagutan ng anumang uri (kasama kapabayaan) sa paggalang ng anumang third party na impormasyon o iba pang mga materyal na ginawang magagamit sa, o kung saan maaaring ma-access gamit ang, sa website na ito.

Kayo ang tanging responsable para sa pagsusuri ng anumang mga serbisyo na inaalok ng mga ikatlong partido sa pamamagitan ng website na ito o sa Internet. Hindi namin ay magiging isang party sa o sa anumang paraan responsable para sa anumang mga transaksyon sa pagitan mo at third party. Ang anumang personal na impormasyon na maaari mong hilingin na ibunyag sa mga third party ay sa iyong sariling peligro.