RWANDA DIRECT

Disclaimer

Disclaimer uttalande

Innehållet på denna hemsida är för allmän underhållning och intresse bara och vi inte eller garanterar dess riktighet eller fullständighet. Det är ditt ansvar att bedöma riktigheten eller fullständigheten av innehållet innan du förlitar dig på det på något sätt. Din användning av innehållet (oavsett ändamål) sker på egen risk. E-postadressen för att skicka klagomål om något innehåll på webbplatsen är info@rwanda-direct.com.

Vi utesluter alla ansvar av något slag (inklusive försummelse) i fråga om någon tredje part information eller annat material som görs tillgängligt på, eller som kan nås med hjälp, denna webbplats.

Du är ensam ansvarig för att utvärdera alla tjänster som erbjuds av tredje part via webbplatsen eller på Internet. Vi kommer inte att vara en part eller på något sätt ansvarig för transaktioner mellan dig och tredje part. All personlig information som du kanske vill lämna ut till tredje part sker på egen risk.