RWANDA DIRECT

Mohim

Deklarata Disclaimer

Përmbajtja në dispozicion në këtë faqe interneti është për argëtim të përgjithshme dhe interes vetëm dhe ne nuk urdhër ose garanton saktësinë ose plotësinë e saj. Kjo është përgjegjësia juaj për të gjykuar saktësinë ose plotësinë e përmbajtjes para se duke u mbështetur në atë në asnjë mënyrë. Your përdorimin e përmbajtjes (për çfarëdo qëllimi) është në rrezik juaj i vetëm. Adresë e-mail për të dërguar ankesat rreth çdo përmbajtje në faqen e internetit është info@rwanda-direct.com.

Ne përjashton çdo detyrim të çdo lloji (duke përfshirë neglizhencës) në lidhje me çdo informacion palës së tretë ose material tjetër të bëhen të disponueshme në, ose të cilat mund te arrihen përdorur, ky website.

Ju jeni përgjegjës vetëm për vlerësimin e ndonjë shërbimeve të ofruara nga palët e treta nëpërmjet kësaj faqeje interneti apo në internet. Ne nuk do të jetë një parti ose në ndonjë mënyrë përgjegjës për çdo transaksion midis jush dhe palëve të treta. Çdo informacion personal që ju mund të dëshironi të zbulojë për palët e treta është në rrezik tuaj.