RWANDA DIRECT

Zrieknutie sa

Vyhlásenie vyhlásenie

Dostupný obsah na tomto webe je pre všeobecné zábavu a koníčky iba a my nezaručujú jeho presnosť a úplnosť. Je vašou zodpovednosťou posúdiť správnosť alebo úplnosť obsahu než sa na ne v žiadnom prípade. Používanie obsahu (za akýmkoľvek účelom) je na vaše vlastné riziko. E-mailová adresa pre zasielanie sťažností akéhokoľvek obsahu na webových stránkach je info@rwanda-direct.com.

Sme vylučuje akúkoľvek zodpovednosť akéhokoľvek druhu (vrátane nedbanlivosti) v súvislosti s akoukoľvek informácií od tretích strán alebo iných materiálov k dispozícii na, alebo ktoré sú prístupné pomocou, tento web.

Ste výhradne zodpovední za vyhodnotenie všetkých služieb ponúkaných tretími stranami prostredníctvom tejto webovej stránky, alebo na internete. Nebudeme stranou alebo akokoľvek zodpovedný za všetky transakcie medzi vami a tretími stranami. Všetky osobné údaje, ktoré by ste chceli povedať tretím osobám, je na vaše vlastné riziko.