RWANDA DIRECT

Limit responsabilite nou

Limit responsabilite nou deklarasyon

Kontni an disponib sou sit entènèt sa a se pou amizman jeneral ak enterè sèlman e nou pa garanti presizyon li yo oswa konplè. Se responsablite ou nan jije presizyon oswa konplè nan kontni a anvan repoze sou li nan nenpòt fason. Ou itilize nan kontni an (pou kèlkeswa rezon) ki nan risk sèl ou. Adrès imel la pou voye plent sou nenpòt ki kontni sou sit wèb la se info@rwanda-direct.com.

Nou eksklizyon tout responsablite nenpòt kalite (ki gen ladan neglijans) nan respè nan nenpòt ki enfòmasyon twazyèm pati oswa lòt materyèl ki disponib sou, oswa ou ka konsilte lè l sèvi avèk, sit entènèt sa a.

Ou se sèl responsab pou evalye nenpòt sèvis yo ofri pa twazyèm pati via sit entènèt sa a oswa sou entènèt la. Nou pa pral gen yon pati nan oswa nan nenpòt fason responsab tout tranzaksyon ki ant ou menm ak twazyèm pati. Nenpòt enfòmasyon pèsonèl ou ka vle divilge bay twazyèm pati a se sou pwòp risk ou.