RWANDA DIRECT

Odricanje

Odricanje izjavu

Sadržaj dostupan na ovim stranicama je za opće zabave i interes samo i mi ne jamče njihovu točnost ili potpunost. Vaša je odgovornost da procijenite točnost ili potpunost sadržaja prije nego što se oslanja na njega na bilo koji način. Vaše korištenje sadržaja (za bilo koju svrhu) je na vlastitu odgovornost. E-mail adresa za slanje pritužbe na bilo koji sadržaj na web stranici je info@rwanda-direct.com.

Mi se odriče svake odgovornosti bilo koje vrste (uključujući nemar) u odnosu na bilo koje treće osobe ili drugi materijal dostupan na, ili se može pristupiti pomoću, ova web stranica.

Vi ste isključivo odgovorni za procjenu nikakve usluge koje se nude od strane trećih osoba putem ove web stranice ili na Internetu. Nećemo biti stranka ili na bilo koji način odgovorni za bilo transakcija između vas i treće osobe. Svi osobni podaci možda žele odati trećima je na vlastitu odgovornost.