RWANDA DIRECT

Renuncia

Declaración Disclaimer

O contido dispoñible neste sitio web é para o entretemento xeral e único interese e non garante ou garantir a súa exactitude ou completude. É da súa responsabilidade para xulgar a exactitude ou veracidade do contido antes de confiar nel de calquera maneira. O uso do contido (para calquera fin) é pola súa conta e risco. O enderezo de correo electrónico para o envío de denuncias sobre calquera contido do sitio web é info@rwanda-direct.com.

Nós exclúe a responsabilidade de calquera tipo (incluíndo neglixencia) en relación a calquera información de terceiros ou outro material facilitado no, ou que se pode acceder mediante, esta web.

Vostede é o único responsable da avaliación de todos os servizos ofrecidos por terceiros a través deste sitio web ou en Internet. Non seremos un partido ou de calquera forma responsable de todas as transaccións entre vostede e terceiros. Calquera información persoal que quere dar a coñecer a outras persoas é o seu propio risco.