RWANDA DIRECT

Ymwadiad

Datganiad Ymwadiad

Mae'r cynnwys ar gael ar y wefan hon ar gyfer adloniant a diddordeb cyffredinol yn unig ac nid ydym yn gwarantu nac yn gwarantu ei gywirdeb neu gyflawnrwydd. Eich cyfrifoldeb chi farnu cywirdeb na chyflawnrwydd y cynnwys cyn dibynnu arno mewn unrhyw ffordd. Mae eich defnydd o'r cynnwys (am ba bynnag ddiben) ar eich menter eich unig. Mae'r cyfeiriad e-bost ar gyfer anfon cwynion am unrhyw gynnwys ar y Wefan yn info@rwanda-direct.com.

Rydym yn eithrio pob atebolrwydd o unrhyw fath (gan gynnwys esgeulustod) mewn perthynas ag unrhyw wybodaeth trydydd parti neu ddeunydd arall ar gael ar, neu y gellir ei gweld drwy ddefnyddio, y wefan hon.

Rydych yn unig sy'n gyfrifol am werthuso unrhyw wasanaethau a gynigir gan drydydd parti drwy'r wefan hon neu ar y Rhyngrwyd. Ni fyddwn yn barti i, neu mewn unrhyw ffordd gyfrifol am unrhyw drafodion rhyngoch chi a thrydydd partïon. Unrhyw wybodaeth bersonol efallai y byddwch yn dymuno datgelu i drydydd parti ar eich risg eich hun.