RWANDA DIRECT

Disclaimer

Disclaimer bəyanat

Bu saytda mövcud məzmunu ümumi əyləncə və yalnız maraq üçün gedir və biz onun doğruluğunu və ya tam zəmanət və ya təminat vermir. Bu hər hansı bir şəkildə bu əsaslanaraq əvvəl content düzgünlüyünə və ya tamlığına hökm üçün məsuliyyət. Məzmunu istifadə (nə məqsəd üçün) sizin yeganə risk edir. Web hər hansı bir məzmunu haqqında şikayətlərin göndərilməsi üçün e-mail info@rwanda-direct.com.

Biz heç cür məsuliyyəti istisna edir (laqeydliyi o cümlədən) hər hansı üçüncü tərəfə məlumat və ya digər maddi münasibətdə mövcud, və ya istifadə edərək əldə edilə bilər, Bu veb.

Bu veb vasitəsilə üçüncü şəxslər tərəfindən mövcud hər hansı bir xidmət qiymətləndirilməsi üçün və ya İnternet cavabdehdir. Sizə və üçüncü tərəflər arasında hər hansı əməliyyatlar üçün məsuliyyət və ya hər hansı bir şəkildə bir partiya olmayacaq. Sizə üçüncü tərəflərə açıqlaya edə bilərsiniz heç bir şəxsi məlumat öz risk edir.