RWANDA DIRECT

Intore

intore dancerThe "Intore", một khi ưu tú của quân đội Rwanda truyền thống, không chỉ được đào tạo như quân sự mà còn in nhảy cao và nhảy múa. Họ được biết đến với kỹ thuật đáng chú ý có phép họ để nhảy qua 2m40. Các Intore trở thành nổi tiếng thế giới như vũ công trong 1958 Khi hội chợ triển lãm Thế giới được tổ chức tại Brussels. Hôm nay vũ Intore là một phần của Rwanda văn hóa dân gian phong phú.<p> Các điệu nhảy chiến binh là một viên ngọc quý của di sản múa của Rwanda. Ăn mặc với bờm làm bằng sợi sisal,&nbsp; Tied up on ankles, chuông leng keng nhỏ trên mỗi bước, cho điệu nhảy chiến binh một nhịp điệu ly kỳ. Throughout the Intore&nbsp; ballet, physical confrontation turns into artistic rivalry and then at "the end" đi ra vào một cái ôm mạnh mẽ của các chiến binh. Đây là cử chỉ nghệ thuật nhất của tình hữu nghị, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau.