RWANDA DIRECT

Intore

intore dancerThe "Intore", פעם אחת העלית של צבא רואנדה המסורתי, לא זו בלבד שהוכשר כצבאי, אלא גם בקפיצה וריקוד גבוהים. הם היו ידועים לטכניקה יש יוצאת דופן ומאפשרים להם לקפוץ מעל 2m40. Intore התפרסם ברחבי העולם כרקדנים ב 1958 כאשר ורלד אקספו התקיים בבריסל. רקדני Intore היום הם חלק מהפולקלור רואנדה העשיר.<עמ '> ריקוד הלוחמים הוא תכשיט של המורשה הכוריאוגרפית של רואנדה. התלבשתי עם רעמה עשויה מסיבי סיסל,&nbsp; Tied up on ankles, פעמונים קטנים מקשקשים על כל צעד, נותן ריקוד לוחמי קצב מרתק. Throughout the Intore&nbsp; ballet, physical confrontation turns into artistic rivalry and then at "the end" יוצא לחיבוק נמרץ של הלוחמים. זוהי מחווה האמנותית ביותר של ידידות, סיוע והגנה הדדיים.