RWANDA DIRECT

Intore

intore dancerبه "Intore", پس از آن که از نخبگان ارتش رواندا سنتی, نه تنها به عنوان نظامی است اما همچنین در پرش ارتفاع و رقص آموزش. آنها برای روش وجود دارد قابل توجه است که اجازه می دهد آنها را به انتخاب بیش از 2m40 شناخته شده بودند. Intore در سراسر جهان مشهور است به عنوان رقصنده شد 1958 زمانی که نمایشگاه جهانی در بروکسل برگزار شد. امروز رقصنده Intore بخشی از فرهنگ عامه غنی رواندا.<ص> رقص جنگجویان جواهر از میراث طراحی رقص رواندا است. لباس با یال های ساخته شده از فیبر SISAL,& nbsp؛ در گره خورده است تا در مچ پا, زنگ های کوچک در هر مرحله صدای جرنگ جرنگ, دادن رقص جنگجویان ریتم هیجان. در طول Intore و nbsp؛ باله, برخورد فیزیکی به رقابت هنری تبدیل می شود و پس از آن در «پایان" بیرون می آید به آغوش شدید از رزمندگان. این ژست هنری ترین دوستی است, کمک های متقابل و حفاظت.